LEPINOX PLUS

Klasa: Bioinsekticid

Aktivna materija: Providni kristalni protein – protoksini sa insekticidnim delovanjem, koji je proizvod bakterije Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (soj EG 2348)

Formulacija: WP – kvašljivi prašak

Pakovanje: 1kg

Proizvođač: Biogard

MBT: 3

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
KUKURUZ 0,75 – 1,0 Za vreme polaganja jaja, pre piljenja larvi i na početku piljenja larvi
PARADAJZ 0,75 – 1,0 Za vreme polaganja jaja, pre piljenja larvi i na početku piljenja larvi

DELOVANJE: 

Gram-pozitivna bakterija Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (soj EG 2348) je prirodno prisutna u zemljištu. Tokom sporulacije proizvodi prozirni kristalni protein, aktivni sastojak formulisanih proizvoda. Jednom kada ciljana štetočina (gusenica) unese kristalne protein koji se aktiviraju u srednjem crevu, odmah prestaje sa ishranom, a uginjava nakon dva dana.

SPEKTAR DELOVANJA:

Pamukova (kukuruzna) sovica (Helicoverpa armigera).

PREPORUKE I NAPOMENE

proizvod Lepinox Plus na bazi Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki soj EG 2348 je napravljen korišćenjem naprednih tehnika molekularne biologije kroz proces transkonjugacije. Ovaj Bt soj proizvodi različite Cri toksine (Cri 1AA, 1AC, i 2a toksin), koji su odgovorni za aktivnosti insekticida i iskazuju poboljšanu efikasnost Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki protiv specifičnih ciljanih insekata iz familije Lepidoptera. Preparat Lepinox Plus se može mešati sa većinom insekticida, akaricida, fungicida ili ađuvanata, ali se preporučuje da se prethodno testira fizička kompatibilnost mešanjem malih količina preparata. Vrednost pH rastvora ne bi trebalo da pređe 8,0.

Ne primenjivati u kombinaciji sa fungicidima na bazi Hlorotalonila, Kaptana, uljnim ili alkalnim preparatima kao što je Bordovska čorba i nekim folijarnim đubrivima koja mu mogu smanjiti efikasnost. Rizik za pčele i ostale korisne artropode se ocenjuje kao zanemarljiv. Preparat Lepinox Plus odličnu efikasnost ispoljava primenjen u dva tretiranja u intervalu od 7 dana uz utrošak vode od 200 - 400 l/ha.

U zemljama EU, preparat Lepinox Plus je veoma efikasan i u kontroli štetočina kao što su: breskvin smotavac (Cydia molesta), i breskvin moljac (Anarsia lineatella) u zasadu breskve, odnosno šljivin smotavac (Cydia funebrana) u zasadu šljive. Istraživanja u Italiji sprovedena 2011. godine, pokazala su izuzetnu efikasnost preparata Lepinox Plus u suzbijanju južnoameričkog moljca paradajza (Tuta absoluta) te je uključen u redovne programe zaštite od ove štetočine. Preporučena količina primene preparata kako u gore navedenim voćnim zasadima, tako i u paradajzu je 1,0 kg/ha.

Preparat se nalazi na “Lista registrovanih sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta i sredstava za zaštitu bilja koji se mogu koristiti u organskoj proizvodnji”