IMOX

Klasa: Pomoćna sredstva

Aktivna materija: Izodecil alkohol etoksilat 900 g/l

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje: 100 ml, 1 l

MBT: usklađen sa preparatom uz koji se koristi

Karenca: usklađena sa preparatom uz koji se koristi RADNA KARENCA: usklađena sa preparatom uz koji se koristi

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
KUKURUZ 0, 1% (10 ml u 10 l vode) U vreme primene odabranog herbicida

DELOVANJE:

nejonizujući okvašivač koji smanjuje površinski napon vode, poboljšava kvašenje lisne površine i distribuciju herbicida po tretiranoj površini.

PREPORUKE I NAPOMENE:

može se mešati sa svim herbicidima iz grupe Sulfonil uree. Preparat se primenjuje folijarno, prskanjem uz utrošak 200 do 400 litara tečnosti po hektaru.

Dodaje se u rezervoar prskalice nakon rastvaranja herbicida, a u slučaju pripreme mešavine više herbicida, dodaje se poslednji.

Preparat nije fitotoksičan i ne potpomaže fitotoksičnost herbicida sa kojim se primenjuje.