TREND® 90

Klasa: Pomoćna sredstva

Aktivna materija: Izodecil alkohol etoksilat 900 g/l

Formulacija: SL- koncentrovani rastvor

Pakovanje: 100 ml, 1 l

Proizvođač: FMC

MBT: u skladu sa herbicidima sa kojima se koristi (jednom ili dva puta u split aplikaciji)

Karenca: usklađena sa preparatom uz koji se koristi RADNA KARENCA: usklađena sa preparatom uz koji se koristi

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Uz insekticid Coragen 20 SC 0,1% Za avio tretman
Uz herbicide: Harmony 75 WG, Laren Max PX, Principal Plus, Express 50 SX, Cordus 75 WG i Arigo 0, 1% (10 ml u 10 l vode) U vreme primene odabranog herbicida
Uz herbicid Safari 50 WG 0,05% (5 ml u 10 l vode) U vreme primene odabranog herbicida

DELOVANJE:

nejonizujući okvašivač koji smanjuje površinski napon vode između kapi i lista, poboljšava kvašenje lisne površine i distribuciju herbicida po tretiranoj površini, kao i prodiranje kroz list

SPEKTAR DELOVANJA:

Primenjuje se na biljnim vrstama u kojima se primenjuje i herbicid sa kojim se koristi.

PREPORUKE I NAPOMENE

može se mešati sa svim herbicidima iz grupe Sulfoniluree. Preparat se primenjuje folijarno, prskanjem uz utrošak 200 do 400 litara tečnosti po hektaru. Dodaje se u rezervoar prskalice nakon rastvaranja herbicida, a u slučaju pripreme mešavine više herbicida, Trend 90 uvek se dodaje poslednji.

Preparat nije fitotoksičan i ne potpomaže fitotoksičnost herbicida sa kojim se primenjuje.