MONT TRIO

Klasa: Selektivni herbicid

Aktivna materija: S-Metolahlor 375 g/l + Terbutilazin 125 g/l + Mezotrion 37,5 g/l

Formulacija: SE - suspoemulzija

Pakovanje: 1 l, 5 l

Karenca: 60 dana – silažni; OVP – merkantilni kukuruz

Plodored: ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na istoj površini može se gajiti samo kukuruz. U jesen iste godine mogu se sejati strna žita, a uljana repica uz prethodno duboko oranje. U proleće naredne godine nakon dubokog oranja mogu se sejati kukuruz, strna žita, soja, suncokret i krompir. Dve godine nakon primene mogu se sejati šećerna repa i stočna repa, grašak, pasulj, spanać

Radna Karenca: 48 sati

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
KUKURUZ (merkantilni i silažni) 4,0 (40 ml na 100 m²) Primena posle setve, a pre nicanja kukuruza i korovskih biljaka
KUKURUZ (merkantilni i silažni) 3,5 (35 ml na 100 m²) + 0,05 % Trend 90 ili Imox Primenjuje se u post-em tretmanu nakon nicanja kukuruza (faze 10-13 BBCH skale), i korova (od 2 do 4 lista)

DELOVANJE:

trojna kombinacija aktivnih materija koje se u ovom proizvodu međusobno dopunjuju u širini, jačini i dužini delovanja na korove. S-metolahlor se apsorbuje korenom i mladicama, inhibira deobu ćelija, a Terbutilazin inhibira proces fotosinteze (Fotosistem II). Aktivna materija Mezotrion usvaja se i folijarno i korenom, a ubiljci se kreće i bazipetalno i akropetalno. Inhibira 4-hidroksifenilpiruvat dioksigenazu u procesu biosintezekarotenoida, odnosno sprečava sintezu aminokiselina.

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE I USKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

štir obični (Amaranthus retroflexus), vijušac (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Ch. hybridum), tatula obična (Datura stramonium), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), dvornik veliki (P. IapathifoIium), gorušica (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (SoIanum nigrum), boca obična (Xanthium strumarium), veliki muhar (Echinochloa crus-galli), muhar mali (Setaria glauca), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti) i lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)

PREPORUKE I NAPOMENE

proizvod izuzetne selektivnosti za sve hibride kukuruza. Dugotrajno rezidualno delovanje obezbeđuje usev čistim do kraja sezone ukoliko nisu prisutni višegodišnji korovi. Efikasno suzbija i travne i širokolisne korove, te mešanje s drugim herbicidima nije potrebno. Izbegavati primenu na loše pripremljenim zemljištima krupne strukture. Ne sme se koristiti na izrazito lakim, peskovitim zemljištima (manje od 1% humusa), kraškim poljima i zemljištima čija je pH manja od 5,5. Preporučuje se utrošak vode 200 - 400 l/ha. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.