PYRETHRUM 5 EC

Klasa: Kontaktni insekticid

Aktivna materija: Piretrini (kompleksna smeša hemijskih supstanci) 50 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 250 ml, 1 l

Proizvođač: PelGar International

MBT: 3

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
PAPRIKA 0,65 (6,5 ml na 100 m²) Kada se uoče prvi simptomi i kada su pokretne forme štetočina najaktivnije
PARADAJZ PLAVI PALTIDŽAN 0,65 (6,5 ml na 100 m²) Kada se uoče prvi simptomi i kada su pokretne forme štetočina najaktivnije
KRASTAVAC TIKVICE 0,65 (6,5 ml na 100 m²) Kada se uoče prvi simptomi i kada su pokretne forme štetočina najaktivnije

DELOVANJE 

Piretrini su grupa jedinjenja nastala iz prirodnog piretrina, molekula izolovanog iz cveta buhača (Chrysanthemum cinerariaefolium i C. coccineum). Piretrini deluju kontaktno, absorbuju se u telu insekata i dovode do paralizenervnog sistema što prouzrokuje uginuće.

SPEKTAR DELOVANJA

dobro suzbija lisne vaši (Aphididae), a umereno suzbija: bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum), trips (Thrips spp.), običan paučinar (Tetranychus urticae)

PREPORUKE I NAPOMENE

nema ograničenja za broj tretmana tokom vegetacione sezone. Preparat Pyrethrum 5 EC može se primenjivati tokom cele sezone u intervalima od sedam dana. Proizvod sadrži sintetizovane piretrine sa piperonil butoksidom (PBO) iz prirodnih ulja. Moraju se preduzeti mere predostrožnosti kako bi se sprečio kontakt ptica, divljih životinja i pčela i tretiranih biljaka. Da bi se ispuštanje sredstva iz objekta u vazduh svelo na minimum, ventilacioni otvori, prozori, vrata i drugi otvori moraju biti zatvoreni za vreme i posle primene sredstva za zaštitu bilja, dok se naneseno sredstvo potpuno ne slegne.

Dozvoljeno folijarno prskanje i orošavanje uz korišćenje 200 do 600 l/ha vode. Ecosert SA rešenjem potvrđuje da se Pyrethrum 5 EC može koristiti u organskoj proizvodnji na području Velike Britanije, a u skladu sa direktivom n° 834/2007 & 889/2008.