PIRALIS

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Klopiralid 100 g/l

Formulacija: SL - koncentrovani rastvor

Pakovanje: 1 l, 5 l

Karenca: OVP

Plodored: na tretiranim površinama, u jesen iste godine i u proleće naredne, ne sme se sejati lucerka, salata, grašak i mrkva.

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
ŠEĆERNA REPA 0,6 - 1,2 l/ha Po nicanju useva
ULJANA REPICA 0,6-1, 0 l/ha Po nicanju useva

DELOVANJE: 

hormonski herbicid auksinskog tipa. Ispoljava delovanje tipa regulatora rasta. Usvaja se listom i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom, a nakuplja se u meristemskim tkivima izdanaka i korena u kojima ispoljava delovanje

SPEKTAR DELOVANJA:

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

pelenasta ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), prstenak poljski (Anthemis arvensis), smrduša (Bifora radians), gorčika (Sonchus oleraceus), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), tatula (Datura stramonium), samonikli suncokret (Helianthus annuus), krstica obična(Senecio vulgaris), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), kereće grožđe (Solanum nigrum), čičak (Xanthium strumarium), palamidanjivska (Cirsium arvense).

PREPORUKE I NAPOMENE

visokoefikasan na palamidu (Cirsium arvense). Tretiranje izvesti kada je palamida od faze rozete do visine 10 do 15 cm, kamilica u fazi razvoja 4 do 6 listova, ostali korovi u fazi 2 do 6 listova. Sprečiti zanošenje kapi na susedne parcele pod suncokretom. Preparati na bazi iste aktivne materije registrovani su za primenu u usevima crnog luka i praziluka (iz semena i arpadžika).

Za primenu u šećernoj repi može se mešati sa preparatima na bazi etofumesta, fenmedifama, metamitrona i triflusulfuron - metila.