GROM

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Lambda-cihalotrin 25 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 50 ml, 250 ml, 1 l

Karenca: 7 dana - krastavac, paradajz i krompir; 14 dana - jabuka, breskva, šljiva, ostalo povrće (sem lisnatog), šećerna repa; 21 dan - lisnato povrće, vinova loza, agrumi, duvan; 35 dana - strna žita; 42 dana - uljana repica

MBT: 1 – 2 puta u zavisnosti od štetne vrste i useva/zasada

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
JABUKA 0,02 % 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira smotavca feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica U vreme leta leptira i formiranja prvih mina
ŠLJIVA 0,03 % Na početku piljenja prvih gusenica smotavca
BRESKVA 0,02 % 0,04 % U vreme maksimalnog leta leptira smotavca i moljca ili pri pojavi prvih oštećenja na mladarima
KRUŠKA 0,3-0,5 Na početku piljenja prvih gusenica 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica
OSTALE VOĆNE VRSTE 0,02-0,025 % U vreme pojave pokretnih formi na letorastima
VINOVA LOZA 0,02-0,03 % Na početku formiranja zaperaka (I generacija) i pre ubušivanja gusenica grozdovog smotavca u bobice (II i III generacija)
ŠEĆERNA REPA 0,2-0,3 Pri pojavi larvi IV stupnja sovica Posle pojave imaga buvača
ULJANA REPICA 0,2-0,25 Pre cvetanja u vreme pojave imaga lisne ose
ULJANA REPICA 0,25 Na početku cvetanja, pre pojave larvi rilaša i sjajnika
DUVAN 0,2-0,3 Pri pojavi larvi IV stupnja sovica
DUVAN 0,6 Na početku pojave imaga tripsa
STRNA ŽITA 0,2-0,3 U vreme pojave larvi III stupnja žitne pijavice Pri masovnom piljenju larvi stenice
KROMPIR 0,2-0,25 U vreme masovnog piljenja larvi zlatice Na početku formiranja prvih kolonija vaši
KUPUS 0,3-0,4 Od rasada do zavijanja glavica Na početku formiranja prvih kolonija vaši U vreme masovnog piljenja gusenica, a pre razvoja larvi V stupnja kupusara i sovica
STAKLENICI 0,4-0,6 Kada se primete prva imaga bele mušice i minera
LISTOPADNE ŠUMSKE SASTOJINE 0,25 uz dodatak 2,7 l/ha nafte (D1), zamagljivanjem iz vazduhoplova Kada je razvijena dovoljna lisna masa, a gusenice gubara se nalaze u I i II razvojnom stupnju
ŠUMSKI RASADNICI I PLANTAŽE 0,3 uz dodatak 3,7 l/ha nafte (D1) uređajima sa zemlje, zamagljivanjem Kada je razvijena dovoljna lisna masa, a gusenice gubara se nalaze u I i II razvojnom stupnju

DELOVANJE: 

aktivna materija pripada grupi piretroida. Deluje tako što inhibira protok natrijumovih jona kroz nervne membrane insekata

SPEKTAR DELOVANJA:

Jabukin smotavac (Cydia pomonella) i lisni mineri (Lyonetidae) u zasadu jabuke, šljivin smotavac (Cydia funebrana) u šljivi, breskvin smotavac (Cydia molesta), breskvin moljac (Anarsia lineatella), obična kruškina buva (Psylla pyri) i jabukin smotavac (Cydia pomonella) u zasadu kruške, lisne vaši (Aphididae) u ostalim zasadima voća, pepeljast grozdov smotavac (Lobesia botrana) žuti grozdov smotavac (Eupoecilia amiguella) u zasadu vinove loze, podgrizajuće sovice (Agriotes spp.) i lisne sovice (Mamestra spp.) i buvači (Halticinae) u usevu šećerne repe, repičina lisna osa (Athalia colibri), veliki repičin rilaš (Ceuthorrynchus napi), repičin sjajnik (Meligethes aeneus) u usevu uljane repice, podgrizajuće sovice (Agriotes spp.) i duvanov trips (Thrips tabaci) u usevu duvana, žitna pijavica (Lema melanopus) i žitne stenice (Eurigaster spp.) u usevu strnih žita, krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) i lisne vaši (Aphididae) u usevu krompira, kupusni moljac (Plutella xylostella), kupusna lisna vaš (Brevicorynae brassicae), veliki kupusar (Pieris brassicae), lisne sovice (Mamestra brassicae) u usevu kupusa, bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum) i lisni mineri (Liriomyza spp.) u staklenicima i plastenicima, gubar (Lymantria dispar) u listopadnim šumskim sastojinama i šumskim rasadnicima i plantažama.

PREPORUKE I NAPOMENE

ispoljava i repelentna svojstva. Suzbija i insekte značajne u javnom zdravstvu.

Ne meša se sa alkalnim preparatima i Bordovskom čorbom. Zbog razvoja ukrštene rezistentnosti alternativno ne primenjivati sa preparatima na bazi piretroida. Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno.