Osigurajte čist usev kukuruza u startu

Kada je u pitanju zaštita kukuruza od korova, proizvođači svake godine imaju istu dilemu- kada zaštititi kukuruz od korova i koji preparat primeniti. Jedna od dilema jeste da li raditi tretman posle setve, a pre nicanja ili čekati da nikne kukuruz.

Kukuruz je biljna kultura kod koje je najpoželjnije da u ranim fazama razvića bude bez prisustva korova, a to se jedino može obezbediti primenom zemljišnih herbicida.

BUDITE KORAK ISPRED KOROVA!

Primenom zemljišne hemije obezbeđujemo daleko veću prednost useva u odnosu na korov koja bi mogla trajati i do kraja vegetacije. Na tržištu postoji nekoliko preparata koji se mogu primeniti i do 8. lista kukuruza. Često proizvođači i čekaju tu poslednju fazu primene, ali kukuruz nikada ne može da se oporavi od štete koju su mu pre toga nanosili korovi. Zato je zaštitu kukuruza od korova potrebno sagledati iz ugla useva, a ne čekati poslednji momenat primene nekog preparata.

Još jedna veoma bitna prednost primene zemljišne hemije zbog koje se proizvođači često odlučuju za ovaj tretman jeste da je to važan korak antirezistentne strategije.

Osim kombinacije Mont + Terbis, preparata Mont plus i Mont trio o kojima nema mnogo nepoznanica, kompanija Agromarket ima u ponudi preparat Medeya na bazi aktivne materije izoksaflutol (750 g/kg).

Glavni nedostatak zemljišnih preparata je da u slučaju nedostatka padavina, efikasnost zemljišnih preparata slabija, za herbicid Medeya možemo da kažemo da izuzetno dugo može da čeka kišu jer se ubraja u praktično neisparljive preparate, odnosno ima najniži pritisak pare od svih zemljišnih herbicida.

Dodatna prednost pojedinih „zemljišnih“ herbicida u kukuruzu jeste i mogućnost primene do pojave 3. lista kukuruza. Upravo je ovo odlika i preparata MedeyaHerbicid Medeya možemo primeniti posle setve a pre nicanja kukuruza u količini 135 g/ha ili posle nicanja kukuruza u količini 80 g/ha.

Po mehanizmu delovanja, Medeya spada u istu grupu kao i klomazon, tj. u inhibitore biosinteze karotenoida. To znači da su simptomi delovanja prepoznatljivi po promeni boje lista iz zelene u belu. Izbeljivanje kasnije prelazi u nekrozu i dolazi do konačnog uvenuća korovskih biljaka.

Medeya je selektivni, translokacioni herbicid koji izuzetno efikasno deluje na jednogodišnje uskolisne i širokolisne korovske vrste. Usvaja se korenom biljaka i folijarno. U praksi, Medeya sprečava nicanje korovskih vrsta ili izbeljuje i dalje u potpunosti rešava tek ponikle korove koji zapravo usvajaju primenjen preparat iz zemljišta. Radi boljeg kontaktnog delovanja preparata na ponikle korove koji se nalaze na parceli u vreme primene herbicida Medeya, preporuka stručne službe kompanije Agromarket je dodavanje preparata Terbis, koji je već dokazan kao herbicid koji će u sinergiji sa herbicidom Medeya rešiti sve ponikle korove, ali i još produžiti zemljišno delovanje primenjenog preparata MedeyaU zavisnosti od uzrasta poniklih korova, količina primene herbicida Terbis može da bude od 1-1,5 l/ha.

Preporuka stručne službe kompanije Agromarket za primenu kombinacije preparata Medeya i Terbis jeste:

Medeya 135 g/ha + Terbis 1-1,5 l/ha (posle setve, a pre nicanja kukuruza)

ili

Medeya 80 g/ha + Terbis 1-1,5 l/ha (do pojave trećeg lista kukuruza)

 

Kako izgleda usvajanje herbicida Medeya od strane poniklih korova, ali i kako izgleda parcela gde je primenjena Medeya u kombinaciji sa herbicidom Terbis možete pogledati OVDE.

Pravovremena primena sredstava za zaštitu i ishranu bilja omogućiće zdrav i bogat rod, a time i šansu za bolje pozicioniranje na svetskom tržištu – jer svako zrno vredi!

Pozovi Agromarket stručnu službu za više informacija i saveta o primeni preparata.