Kako najbolje da uradite prvi tretman u usevu pšenice

Da bi se ostvarili zadovoljavajući prinosi u strnim žitima podjednako su važni herbicidni i fungicidni tretmani, ali i folijarni tretman preparatima za ishranu bilja.

Kako obezbediti zdrav rod pšenice i dobar rod stranih žita? Jedan od najvažnijih faktora je suzbijanje širokolisnih korova pšenice i suzbijanje bolesti u pšenici, odnosno prvi tretman pšenice.

Kada govorimo o primeni preparata za suzbijanje korova u usevima strnih žita, ono što izdvaja vrhunske od prosečnih herbicida jeste delovanje na dve korovske vrste- prilepaču (Galium aparine) i palamidu (Cirsium arvense). Kao herbicid koji besprekorno rešava sledeće korove: palamida, prilepača,  gorušica, mišjakinja, štavelj, ambrozija, kamilica, poponac i druge korove u strnim žitima, izdvojio se herbicid Lancelot Super. Odlikuje ga velika pokretljivost, zbog čega odlično deluje na korove koji imaju duboko razvijene podzemne organe kao što je palamida, jer se preparat spušta u rizome i potpuno ih uništava, što se može najbolje uočiti sledeće vegetacione sezone kada se primeti da palamida nije više prisutna u narednom usevu. Preparat Lancelot Super sadrži dve aktivne materije- aminopiralid i florasulam. Za razliku od većine drugih herbicida registrovanih za primenu u usevima strnih žita, Lancelot Super se osim delovanja preko lista, odlikuje i vrlo dobrim delovanjem preko zemljišta (1-3 nedelje nakon primene), čime je omogućeno delovanje na korove koji kasnije niču ili na one koji imaju produžen period nicanja.

Preporučena količina primene ovog preparata je 33 g/ha, uz dodatak okvašivača Imox ili Trend (0,1%). Lancelot Super herbicid se može primeniti od početka bokorenja do pojave drugog kolenca pšenice i ječma. Prednost primene preparata do faze drugog kolenca je u tome što su korovi dobro vidljivi i u gušćim usevima strnih žita i što deo preparata dospe na površinu zemlje što kasnije omogućava preparatu da pokaže i svoje dobro zemljišno delovanje. Ovaj preparat se, takođe, od drugih izdvaja po tome što poseduje vrlo dobru aktivnost i pri nižim temperaturama, čak i do 5̊C, tako da možemo da očekujemo odličnu efikasnost i u slučaju hladnijeg perioda u vreme primene preparata. Preparat Lancelot Super je dobro rešenje kada se pšenica kombinuje u plodoredu sa uljanom repicom, jer nema ograničenja, odnosno ne smeta narednom usevu uljane repice za razliku od nekih drugih preparata koji u pojedinim godinama mogu loše delovati na uljanu repicu.

Kompanija Agromarket za suzbijanje bolesti strnih žita preporučuje proveren i izuzetno efikasan preparat, čiju pouzdanost i efikasnost dokazuju mnogobrojni proizvođači- fungicid Olimp (protiokonazol 250 g/l).

Preparat Olimp je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem koji se dokazao kao pouzdan preparat i nosilac efikasnosti u suzbijanju pepelnice pšenice (Erysiphe graminis), sive pegavosti lista i klasa pšenice (septorije) odnosno (Septoria spp.), lisne rđe (Puccinia spp.) i fuzarioze klasa pšenice (Fusarium spp.).

Olimp je odličan izbor kako u prvom tretmanu kada još uvek nismo sigurni šta će od bolesti dominirati, tako i za tretman protiv fuzarioze klasa. Ukoliko se primenjuje za suzbijanje bolesti lista, preporuka je da se primeni u količini 0,4-0,6 l/ha. Ukoliko se primenjuje za suzbijanje fuzarioze klasa pšenice, preporuka je da se primeni u količini 0,6-0,8 l/ha.

Zašto se odlučiti za fungicid OLIMP?

* Fungicid Olimp odlikuje odlična efikasnost na sve ekonomski najznačajnije bolesti pšenice.

* Olimp je fungicid sa produženim protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

* Brzo usvajanje obezbeđuje zaštitu i lica i naličja lista.

* Štiti listove odgovorne za nalivanje zrna.

* Štiti klas i daje zrna dobrog kvaliteta i bez mikotoksina.

* Olimp fungicid je odličan izbor kako u prvom tretmanu kada još uvek nismo sigurni šta će od bolesti dominirati, tako i za tretman protiv fuzarioze klasa.

 

Osim primene sredstava za zaštitu bilja pšenice, odnosno herbicida za pšenicu i fungicida za pšenicu, važno je obaviti i folijarno đubrenje pšenice. 

Folijarna ishrana može da pomogne da se lakše prebrode kritične faze razvoja određenih kultura, što rezultira višim prinosima i kvalitetnijim rodom. Saznajte OVDE značaj pojedinih elemenata u biljkama, kako izgledaju simptomi nedostataka pojedinih elemenata na ratarskim kulturama i koji elemenat je kojoj ratarskoj kulturi potreban da bi ona ostvarila određen prinos.

Kako i kada primeniti proizvod Fitofert Speed G pogledajte OVDE.

Stručna služba kompanije Agromarket uz preparate Lancelot Super, Olimp i Fitofert Speed G preporučuje dodavanje insekticida Cythrin 250 EC (200 ml/ha), Vantex 60 CS (70 ml/ha) ili Grom (0,4-0,5 l/ha) za suzbijanje vaši i cikada u strnim žitima.

 

Galeriju slika možete pogledati OVDE.

Kompletan plan zaštite strnih žita možete pogledati OVDE.

 

Pravovremena primena sredstava za zaštitu i ishranu bilja omogućiće zdrav i bogat rod, a time i šansu za bolje pozicioniranje na svetskom tržištu – jer svako zrno vredi!

Pozovi Agromarket stručnu službu za više informacija i saveta o primeni preparata.