Hoćete da suzbijete muhar i divlji sirak, a mislite da je malo jedan preparat?

Za suzbijanje muhara i divljeg sirka, ali i drugih uskolisnih korova u kukuruzu, kompanija Agromarket ima u ponudi selektivni sistemični translokacioni herbicid- Rinico. Herbicid Rinico se od drugih herbicida na tržištu razlikuje po tome što sadrži dve aktivne materije: nikosulfuron (500 g/kg) i rimsulfuron (250 g/kg), koje zajedničkim delovanjem, nikosulfurona prvenstveno na divlji sirak i rimsulfurona na muhar, obezbeđuju suzbijanje kako ovih, tako i drugih uskolisnih korova u kukuruzu. Upravo to sinergističko, odnosno zajedničko delovanje nikosulfurona i rimsulfurona ima prednosti u odnosu na “čist” nikosulfuron jer smanjuje otpornost korova, a povećava efikasnost na korove. Zbog toga je Rinico idealan proizvod za proizvođače koji žele da na jednostavan način reše sve uskolisne korove u kukuruzu.

Aktivne materije nikosulfuron i rimsulfuron se usvajaju listom i korenom, i kreću naviše i naniže u biljci sprovodnim sudovima ksilema i floema. Brzo se transportuju u meristemska tkiva. Simptomi delovanja preparata vidljivi su posle 5 do 10 dana u vidu nekroze i laganog odumiranja korova.

Preporučena količina primene je 40-50 g/ha ovog preparata, uz dodatak okvašivača Imox ili Trend 0,1%.

Primenjuje se do 8. lista kukuruza, kada su jednogodišnji korovi 2 do 4 lista, a divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense) porasta 15 do 20 cm.

Herbicid Rinico je WG formulacije.

Rinico je odlično rešenje za uskolisne korove u kukuruzu, a radi proširenja spektra delovanja na širokolisne korove, može se mešati sa herbicidima Agrodimark, Mezatron, Mezatron OD, kao i drugim herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu iz palete kompanije Agromarket.

 

Za više informacija kontaktirajte predstavnika stručne službe Agromarket za vaš teren.

Pravovremena primena sredstava za zaštitu i ishranu bilja omogućiće zdrav i bogat rod, a time i šansu za bolje pozicioniranje na svetskom tržištu – jer svako zrno vredi!